+31(0)85 4840600 | info@oilfield.nl

Ervaring met permanente training voor veilig werken

Veilig werken aan (rail)infrastructuur

NVW

ORR verzorgt voor u de complete werkplekbeveiliging. Vanaf de documentfase tot aan de afsluiting van het project staan onze volledig opgeleide mensen u met hun ruime kennis en ervaring ten dienst. Daarnaast beschikt ORR over alle eventuele benodigde werkplekbeveiligingsmiddelen. Of het gaat om zelfsignalerende kortsluitlansen, wisselklemmen, stopborden, LA&E borden of om safety fences, deze zijn allen in voldoende mate voorradig.

Tevens is ORR in het bezit van Gegarandeerde Waarschuwingssystemen, die op diverse locaties door ons volledig opgeleid personeel geinstalleerd en bediend kan worden. Uiteraard zijn van alle materialen en middelen de benodigde documenten en eventuele vergunningen aanwezig.

Om werkzaamheden aan infrastructuur veilig te laten verlopen is een uitgebreide regelgeving van toepassing. Ter ondersteuning van de uitvoerende partijen worden specialisten ingezet om de benodigde veiligheidsdocumenten te ontwikkelen en de werkzaamheden in de praktijk te begeleiden.

ORR is een door ProRail erkend werplekbeveiligingsbedrijf. ORR kan en mag voor u alle voorkomende railinter projecten van ontwerp tot eindevaluatie begeleiden.

VWS/RLN00128

Binnen ORR is het takenpakket uitgebreid met verzorging van VWS taken conform RLN00128. Hiertoe zijn een aantal medewerkers aangetrokken met ruime ervaring, kennis en kunde. Oilfield Rail & Road BV kan voor u naast het reeds jarenlang beproefde takenpakket nu ook zelfsatandig spanningsloosstellingen voor u organiseren en uitvoeren. Daarnaast kunnen de medewerkers uiteraard ook ingehuurd worden voor individuele taken om uw organisatie te ondersteunen.

De volgende functies zijn beschikbaar:

  • Werkverantwoordelijke
  • Ploegleider
  • Vakbekwaam persoon
  • Voldoende Onderricht Persoon
  • Kortsluitmonteur

Deze mensen zijn gekwalificeerd voor zowel binnen het ProRail regime als binnen GVB regime.

Veiligheidskundigen

Als organisatie die zijn oorsprong kent in de industriële veiligheid en arbeidsomstandigheden, is dit onderwerp altijd van zeer grote betekenis geweest. Binnen Oilfield Rail & Road BV zijn uiterst ervaren professionals actief. Met ervaring in (petro)chemische-, civiele-, en infrastructurele sectoren, op de werkvloer of in het management, onze gediplomeerde veiligheidskundigen (MVK/HVK) vormen de ideale partner voor al uw arboprojecten. Of het gaat om het uitvoeren van werkplekinspecties, organiseren van audits, opzetten van zorgsystemen of het begeleiden van complete projecten, uw opdracht wordt door ons uiterst zorgvuldig en professioneel tot uitvoer gebracht. Door permanente 'in house' training van onze medewerkers heeft u te allen tijde de beschikking over up to date informatie met de kwaliteit en flexibiliteit van de Oilfield Rail & Road organisatie.

Verkeersregelaars

Als bijkomende service kan ORR ook verkeersregelaars voor u inzetten. Veelal dient er bij het organiseren van evenementen en in bijzondere gevallen op of rond bouwplaatsen het verkeer tijdelijk begeleid te worden. Liet men voorheen het verkeer in standaard situaties leiden door een ieder die beschikbaar was en stapte men in geval van complexe situaties naar de politie. Tegenwoordig is zowel de regelgeving als de het verkeersaanbod van dien aard dat dit niet meer tot de mogelijkheden behoort. De regelgeving geeft aan dat men voor het begeleiden van verkeer een specifieke opleiding gevolgd dient te hebben. De politie geeft meer en meer te kennen geen tijd meer te hebben voor deze activiteiten en legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de organisator.

De gediplomeerde en ervaren verkeersregelaars kunnen u van dienst zijn indien het verkeer om wat voor reden dan ook moet worden begeleid. Eén en ander geschied altijd in nauw overleg en in samenwerking met de korpschef van de plaatselijke politie.