+31(0)85 4840600 | info@oilfield.nl

Vakbekwaamheid door training en instructie

Goed opgeleid de praktijk in!

Alle medewerkers van Oilfield Rail & Road BV zijn volledig opgeleid voor het vakgebied waarin zij werkzaam zijn. Naast de vereiste theoretische opleidingen, worden diverse ondersteunende opleidingen gevolgd.

Tevens kent ORR een eigen trainingsprogramma om de mensen praktijkgericht te blijven ondersteunen, te informeren en te trainen. Zo wordt er voor gezorgd dat alle operationele medewerkers volledig op de hoogte en vertrouwd zijn met de laatste wijzigingen in voorschriften en regelgeving Op maandelijkse basis wordt door het operationeel personeel tesamen met de bedrijfsleiding overleg gepleegd en worden ervaringen uitgewisseld met als doel het kwaliteits- en veiligheidsniveau continu te bewaken en te verhogen. De Functioneel Leidinggevende van ORR speelt in dit trainings- en begeleidingsprogramma een cruciale rol.